Page 8 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 8

Overlast en onveilige situaties als gevolg van asociaal gedrag worden aangepakt. Bezorgdiensten (van maaltij-den) worden door de gemeente consequent aangesproken op het gedrag van hun bezorgers. Wat ons betreft gaat de gemeente met deze partijen in gesprek om overlast te beperken en elektrisch rijden sneller mogelijk te maken.Mede door de bodemgesteldheid zijn er in Gouda veel wegwerkzaamheden. Inwoners en ondernemers dienen hier zo min mogelijk last van te hebben. Wij streven naar een zo duurzaam mogelijk onderhoud waarbij innovatieve tech-nieken worden gebruikt om verzakkingen tegen te gaan. Daarnaast willen wij meer voorlichting en meer inspraak over werkzaamheden aan de wegen.Voldoende parkeergelegenheid tegen een redelijke (kosten-dekkende) vergoeding is noodzakelijk. Het bezit en gebruik In overleg met de inwoners en ondernemers willen wij kij-ken of het verkeersluw maken van het centrum aan de ver-wachtingen voldoet. Voor een eventuele uitbreiding staan wij open, mits hier voldoende draagvlak voor is. Knelpunten en onduidelijkheden dienen te worden weggenomen, zo is het niet duidelijk waar gefetst mag worden en waar niet. Ook voor voetgangers dient het centrum aantrekkelijk te zijn, we zetten in op verfraaiing van de voetgangerszones.Gouda is een gemeente waar veel mensen met plezier de fets pakken om te recreƫren. Ook het woon-werkverkeer per fets neemt toe. Wij zetten in op creatieve oplossingen om fetsen veilig, snel en aangenaam te maken, en die samen kunnen gaan met autoverkeer. Wij willen de veilig-heid van fetsers verhogen: de meest gevaarlijke plekken dienen het eerst te worden aangepakt. (elektrische) fetsen en bakfetsen te plaatsen, zorgen we er voor dat fetsen een aantrekkelijke vervoersvorm blijft. Onveilig gestalde fetsen worden verwijderd.Wij willen voldoende fetsparkeerplekken in het centrum en op drukke plekken. De extra stallingen moeten goed door-dacht zijn zonder dat dit ten koste gaat van parkeerplekken voor de auto. Met voldoende veilige mogelijkheden om 


   6   7   8   9   10