Page 3 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 3

VoorwoordOp woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsver-kiezingen. Gouda is een prachtige stad waar we trots op zijn. Wat de VVD betreft wordt Gouda nog mooier de komende jaren.  Zoals we gewend zijn is de VVD er voor werk, economie en veiligheid. Tegelijkertijd willen wij een stad waar je met plezier woont, die schoon is en waar mensen elkaar helpen. Wij willen dat iedereen de juiste zorg krijgt en waar jong én oud alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Een stad waar iedereen meedoet en integreert.Na jaren van gemeentelijke lastenverhogingen moeten we ook in onze portemonnee gaan voelen dat het beter gaat. We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemers.We zijn blij dat dit verkiezingsprogramma tot stand is geko-men met de hulp en ideeën van veel inwoners en onderne-mers. Gemeentepolitiek moet gaan over Gouda en wat de Goudse inwoners en ondernemers belangrijk vinden.  Het is een programma geworden waarin we aangeven hoe we met Gouda de komende jaren verder willen. Wat de VVD betreft gaan we het zo doen.Hoe groter de VVD wordt, hoe meer we kunnen realiseren. Stem in Gouda op de VVD!Ronald Verkuijl Lijsttrekker VVD Gouda


   1   2   3   4   5