Page 19 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 19

Een efficiƫnte en dienstbare gemeenteWij willen een compacte en krachtige overheid. We willen het initiatief zo veel mogelijk bij inwoners en bedrijven leggen. De gemeente richt zich op haar kerntaken en staat ten dienste van haar inwoners, ondernemers en instellingen.De gemeente streeft naar goede dienstverlening. Wacht-tijden moeten zo veel mogelijk worden beperkt en digitale mogelijkheden meer worden benut. Online dienstverlening moet nog meer de standaard worden binnen de gemeente zonder dat dit tot uitsluiting leidt van mensen die dit niet kunnen. Online mag ook niet leiden tot een grotere afstand tussen burger en gemeente. Identiteitsbewijzen en rijbewijs moeten in ieder geval online kunnen worden aangevraagd. Waar mogelijk wordt met andere gemeentes opgetrokken in de digitalisering, cyberveiligheid en het voorkomen van datalekken zijn hierbij van groot belang.Wij willen dat inwoners en ondernemers proactief op de hoogte worden gesteld over gemeentezaken die hun situatie aangaan. Bijvoorbeeld wanneer er in de directe omgeving een omgevingsvergunning wordt aangevraagd of wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd. Er moet een mogelijkheid komen waar men zich voor deze signale-ringen kan inschrijven.Ambtenaren willen we meer projectmatig laten werken. Niet de afdeling moet bepalend zijn maar competenties en inzetbaarheid. De zelfsturing door ambtenaren kan omhoog wat ook leidt tot meer arbeidsvreugde. Wij willen zo min mogelijk externe inhuur maar ontwikkeling van eigen amb-tenaren zonder dat er sprake is van een structurele groei van het ambtenarenapparaat.  Wij willen werken aan meer eigen kennisontwikkeling en brengen ambtenaren, inwo-ners en ondernemers in contact om van elkaar te leren.Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald. Bestuurlijke samenwerking moet wel democratisch gelegitimeerd zijn.Wij willen een stadsbestuur dat dicht bij de inwoners staat en slagkracht heeft. Het stadsbestuur is er voor iedereen, ongeacht partijpolitieke kleur. Wij willen dat Gouda zo goed mogelijk wordt bestuurd en sluiten vooraf geen enkele partij uit om mee samen te werken.Vertrouwen is de basis voor een goed bestuur. Wie dat beschaamt, kan geen politieke of bestuurlijke functie uit-oefenen. De VVD staat voor een betrouwbare en integere overheid. Integriteit is de karaktereigenschap van een indi-vidu, die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties.LASTENSIGNALENEMOTIES


   16   17   18   19   20